Nemokamas maitinimas mokykloje
Бесплатное питание в школе
Kompensacijos
Компенсации
Atvykimo ar gyvenamosios vietos pakeitimo deklaravimas
Декларирование прибытия или изменения места жительства
Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaravimas
Декларирование убытия из Литовской Республики
Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
Регистрация учeта лиц, не имеющих места жительства
Deklaravimo duomenų keitimas, naikinimas
Изменение или удаление данных декларирования
Asmenų, neregistruotų Gyventojų registre, deklaravimas
Декларирование лиц, не зарегистрированных в Регистре жителей
Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas
Выдача справок о декларировании места жительства